img-02

Diensten

Valmeon Corporate Finance biedt uitsluitend advies. De aangeboden diensten zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën, waardoor ondernemers, investeerders, management teams en de raden van bestuur op passende wijze worden geadviseerd.

fusies, overnames en overdracht advies

Op dat cruciale moment wanneer u overweegt een andere bedrijf over te nemen, of het jouwe over te dragen, zult u bij Valmeon Corporate Finance een bron van goed advies vinden die u toelaat …

Read more

Financiering en fondsenwerving advies

Dit zijn delicate handelingen die moeten worden uitgevoerd met discretie en onderscheidingsvermogen. Valmeon Corporate Finance kan u helpen in verschillende vormen fondsen te werven: het eigen vermogen…

Read more

Strategisch en herstructurering advies

Valmeon Corporate Finance nodigt u uit om uw strategische posities te bekijken en te onderzoeken welke opties kunnen leiden tot een optimale structuur voor het kapitaal van uw bedrijf….

Read more