img-02

Financiering en fondsenwerving advies

Dit zijn delicate handelingen die moeten worden uitgevoerd met discretie en onderscheidingsvermogen. Valmeon Corporate Finance kan u helpen in verschillende vormen fondsen te werven: het eigen vermogen, schulden of hybride kapitaal. Als het nodig is om u in contact brengen met private equity fondsen, zal Valmeon Corporate Finance aan uw zijde om de onderhandelingen te voeren. Voor procedures m.b.t. het beheer van management pakketten kunt u profiteren van advies en begeleiding van Valmeon Corporate Finance.

In moeilijke en complexe markten, waar de grootte van de financiers en financiële sofisticatie meestal groter zijn dan die van hun klanten, hebben bedrijven objectief advies nodig dat niet geleid wordt door de bijbehorende commerciële belangen en in het bijzonder door de wens te “verkopen”.

Onze kennis van de markten voor schuldpapier (zowel private als publieke) stelt ons in staat om een adequate financiering oplossingen te produceren, en terwijl het waarborgen van optimale condities voor de klant.

We promoten geen financieel product of financieringsstructuur. Onze enige zorg is om de financieringsvoorwaarden van onze klanten te optimaliseren.